Τι είναι η Απονεύρωση Δοντιου

Η ενδοδοντική θεραπεία, πιο γνωστή σαν απονεύρωση, είναι μια οδοντιατρική διαδικασία η οποία καθίσταται αναγκαία για τη θεραπεία των λοιμώξεων ή καταγμάτων των δοντιών όταν αυτά επηρεάζουν τον πολφό του δοντιού προκαλώντας φλεγμονή ή/και μόλυνση. Η ενδοδοντική θεραπεία, όπως λέει και το όνομα της, είναι μια θεραπεία που αφορά το εσωτερικό του δοντιού και συνίσταται στην αφαίρεση των μαλακών ιστών από τον πολφικό θάλαμο στο κέντρο του δοντιού και από τους ριζικούς σωλήνες και την αντικατάστασή τους με ένα κατάλληλο εμφρακτικό υλικό.

Share: